تــمــاس بــا

آدرس ما

گیلان ، رشت ، بلوار دیلمان ، چهار راه شهید بهشتی ، ساختمان ورنا ، طبقه پنجم ،واحد 8

تماس با ما

takook.ads@gmail.com
01333760184
01332124612
09922563126
09114323888

مـا را دنـبـال کـنـیـد

ارسـال پـیـام بـه مـا